สารเคมีความบริสุทธิ์สูง/สารทดลองทั่วไป

สารทำละลาย

โค้ดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ CAS No. ปริมาณความจุ การใช้งาน SDS
GP1003 อะซิโตน, เกรด GPR 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
CG1003 อะซิโตน, เกรด CR 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1003 อะซิโตน, เกรด AR 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
EP1003 อะซิโตน, เกรด Electropure 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สิ่งเจือปนโลหะระดับต่ำ / สำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อย สอบถาม
XP1003 อะซิโตน, เกรด Extropure 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงมากสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สิ่งเจือปนโลหะระดับต่ำมาก สอบถาม
LC1003 อะซิโตน, เกรด HPLC 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
BP1003 อะซิโตน, เกรด Pharma 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
IR1003 อะซิโตน, เกรด UV-IR 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์อุปกรณ์ / ตัวทำละลายความบริสุทธิ์สูงที่มีการดูดซับ UV ต่ำซึ่งใช้สำหรับวิธีสเปกโทรสโกปี UV-IR สอบถาม
SM1003 อะซิโตน, มาตรฐาน SEMI 67-64-1 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม
GP1005 อะซีโตไนไตรล์, เกรด GPR 75-05-8 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1005 อะซีโตไนไตรล์, เกรด AR 75-05-8 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป / สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
CG1005 อะซีโตไนไตรล์, เกรด CG 75-05-8 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AH1027E คลอโรฟอร์ม เอทานอล 1%, เกรด AR 67-66-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
BP1027E คลอโรฟอร์ม เอทานอล 1%, เกรดทางเภสัชกรรม 67-66-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เกี่ยวกับเภสัชกรรม / มาตรฐานทางเวชภัณฑ์ (USP/NF, BP, Ph Eur) สอบถาม
RP1027E คลอโรฟอร์ม เอทานอล 1%, เกรด RP 67-66-3 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงที่มีสิ่งเจือปนต่ำ / สำหรับเทคโนโลยีวิเคราะห์พิเศษ สอบถาม
AR1033 ไซโคลเฮกเซน, เกรด AR 110-82-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ / ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ACS สอบถาม
CG1033 ไซโคลเฮกเซน, เกรด CG 110-82-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
GP1033 ไซโคลเฮกเซน, เกรด GPR 110-82-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1046E ไดเอทิลอีเทอร์ เอทานอล 1%, เกรด RP 60-29-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ / ผ่านมาตรฐาน ACS แล้ว สอบถาม
AR1069 เอทานอล, เกรด AR 64-17-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ / มาตรฐาน ACS สอบถาม
BP1380 เอทานอล, เภสัชกรรม 64-17-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้ในวงการเภสัชกรรม / สำหรับการวิเคราะห์ / มาตรฐานทางเวชภัณฑ์ (USP/NF, BP, Ph Eur) สอบถาม
AR1382 เอทานอล 50%, เกรด AR 64-17-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
AR1409 เอทานอล 95%, เกรด AR 64-17-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับทำความสะอาด / มาตรฐาน ACS สอบถาม
AH1071 เอทิลอะซีเตต, แอนไฮดรัส (100ppm) 141-78-6 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับทำความสะอาด / มาตรฐาน ACS สอบถาม
AR1070 เอทิลอะซีเตต, เกรด AR 141-78-6 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
CG1070 เอทิลอะซีเตต, เกรด CG 141-78-6 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
RP1070 เอทิลอะซีเตต, เกรด RP 141-78-6 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงที่มีสิ่งเจือปนต่ำ / สำหรับการวิเคราะห์ / ระดับความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ ISO, Pharma, ACS สอบถาม
GP1078 เอ็น-เฮปเทน 95%, เกรด GPR 142-82-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1078 เอ็น-เฮปเทน 95%, เกรด AR 142-82-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
AR1079 เอ็น-เฮปเทน 97%, เกรด AR 142-82-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
RP1079 เอ็น-เฮปเทน 97%, เกรด RP 142-82-5 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงที่มีสิ่งเจือปนน้อย / ระดับความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ ISO, Pharma, ACS สอบถาม
GP1080 เอ็น-เฮปเทน 99%, เกรด GPR 142-82-5 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AH1081 เอ็น-เฮปเทน 99%, แอนไฮดรัส 142-82-5 1.5L  / 20L  / 200L สารทำละลายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบน้อย ซึ่งใช้สำหรับงานที่ปราศจากน้ำ สอบถาม
GP1083 เอ็น-เฮกเซน 95%, เกรด GPR 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1083 เอ็น-เฮกเซน 95%, เกรด AR 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
LC1083 เอ็น-เฮกเซน 95%, HPLC 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
LC1084 เอ็น-เฮกเซน 95%, HPLC Plus 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
GP1085 เอ็น-เฮกเซน 99%, เกรด GPR 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1085 เอ็น-เฮกเซน 99%, เกรด AR 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
LC1085 เอ็น-เฮกเซน 99%, HPLC 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
LC1086 เอ็น-เฮกเซน 99%, HPLC Plus 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
RP1085 เอ็น-เฮกเซน 99%, เกรด RP 110-54-3 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงที่มีสิ่งเจือปนน้อย / ระดับความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ ISO, Pharma, ACS สอบถาม
GP1115 เมทานอล, เกรด GPR 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1357 เมทานอล 75%, เกรด AR 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
CG1115H เมทานอลสำหรับอุตสาหกรรม, เกรด CG 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
GN1115 เมทานอล, เกรด GN 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
PC1115 เมทานอล, เกรด PC 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้วิเคราะห์สารตกค้างของยาปราบศัตรูพืช / ใช้ในการสกัดออก การแยก และเทคโนโลยีการเพิ่มความเข้มข้น สอบถาม
BP1115 เมทานอล, เภสัชกรรม 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L ใช้ในวงการเภสัชกรรม / มาตรฐานทางเวชภัณฑ์ (USP/NF, BP, Ph Eur) สอบถาม
VL1115 เมทานอล, VLSI 67-56-1 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงมากสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /สิ่งเจือปนโลหะน้อยมาก / การวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อย สอบถาม
AR1147 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60, เกรด AR 64742-49-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
LC1147 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60, HPLC 64742-49-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สอบถาม
LC1305 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60, HPLC Plus 64742-49-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
GP1147 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 40-60, เกรด GPR 64742-49-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม

กรด

โค้ดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ CAS No. ปริมาณความจุ การใช้งาน SDS
SM1280 กรดซัลฟิวริก 20%, มาตรฐาน SEMI 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม
GP1221 กรดซัลฟิวริก 30%, เกรด GPR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป (อิเล็กโทรไลต์ ไดไฮโดรเจนซัลเฟต จุ่มทำความสะอาดในกรด) สอบถาม
AR1362 กรดซัลฟิวริก 5%, เกรด AR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ สอบถาม
AR1181 กรดซัลฟิวริก 10%, เกรด AR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ สอบถาม
GP1181 กรดซัลฟิวริก 10%, เกรด GPR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป (อิเล็กโทรไลต์ ไดไฮโดรเจนซัลเฟต จุ่มทำความสะอาดในกรด) สอบถาม
AR1182 กรดซัลฟิวริก 37%, เกรด AR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ สอบถาม
GP1182 กรดซัลฟิวริก 37%, เกรด GPR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป (อิเล็กโทรไลต์ ไดไฮโดรเจนซัลเฟต จุ่มทำความสะอาดในกรด) สอบถาม
EP1183 กรดซัลฟิวริก 40%, เกรด Electropure 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อย สอบถาม
AR1089 กรดซัลฟิวริก 90-91%, เกรด AR 7664-93-9 1.5L  / 20L  / 200L ใช้สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ สอบถาม
GP1327 กรดซัลฟิวริกฟูมิง, เกรด GPR 8014-95-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป สอบถาม
BP1002 กรดแกลเชียลแอซีติก 64-19-7 1.5L  / 20L  / 200L ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม / มาตรฐานทางเวชภัณฑ์ (USP/NF, BP, Ph Eur) สอบถาม
SM1002 กรดแกลเชียลแอซีติก - มาตรฐาน SEMI 64-19-7 1.5L  / 20L  / 200L สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม
AR1444 กรดแอซีติก 10%, เกรด AR 64-19-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป / สำหรับใช้ทำความสะอาด / มาตรฐาน ACS สอบถาม
CG1001 กรดแอซีติก 97%, เกรด CG 64-19-7 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป สอบถาม
SM1301 กรดไฮโดรคลอริก 3%, มาตรฐาน SEMI 7647-01-0 1.5L  / 20L  / 200L สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม
AR1301 กรดไฮโดรคลอริก 3%, เกรด AR 7647-01-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป สอบถาม
AR1103 กรดไฮโดรคลอริก 7.5%, เกรด AR 7647-01-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป สอบถาม
CG1126 กรดไฮโดรคลอริก 21%, เกรด CG 7647-01-0 1.5L  / 20L  / 200L ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป สอบถาม
GN1108 กรดไฮโดรคลอริก 0.1N 7647-01-0 1.5L  / 20L  / 200L ได้รับการรับรองจาก NIST สอบถาม
GN1109 กรดไฮโดรคลอริก 0.2N 7647-01-0 1.5L  / 20L  / 200L ได้รับการรับรองจาก NIST สอบถาม
AR1129 กรดไนตริก 5%, เกรด AR 7697-37-2 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม
UP1137 กรดไนตริก 69%, เกรด UP 7697-37-2 1.5L  / 20L  / 200L เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงที่มีสิ่งเจือปนต่ำ / สำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อย สอบถาม
AR1135 กรดไนตริกฟูมิง 97%, เกรด AR 7697-37-2 1.5L  / 20L  / 200L ใช้งานทั่วไป สอบถาม

สั่งทำพิเศษ

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้า