ชีววิทยาศาสตร์

การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร

ประเภท หมวดหมู่ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ ใช้ตรวจวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระของอาหาร (การกระตุ้น SOD) SOD Assay Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ ทดสอบหาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระของอาหารซ้ำได้ดีด้วยวิธี DPPH DPPH Antioxidant Assay Kit
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณกลูตาไธโอน (Glutathione) แยกกลูตาไธโอนในรูปแบบปฏิกิริยาออกซิเดชัน / รีดักชันของอาหาร และตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระ GSSG/GSH Quantification Kit
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดการกระตุ้นการยับยั้ง ACE ใช้ตรวจวัดการกระตุ้นการยับยั้ง ACE (ประสิทธิผลในการควบคุมการเพิ่มสูงขึ้นของความดันโลหิต) ในอาหาร ACE Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร สารทดลองย้อมสีเรืองแสงที่หยดไขมัน สามารถใช้ถ่ายภาพด้วยการย้อมสีเรืองแสงที่หยดไขมันได้ Lipi Series
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดหยดไขมัน สามารถแสดงความผันผวนเชิงปริมาณของหยดไขมันออกมาเป็นตัวเลขได้ Lipi Droplet Assay Kit Series
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร สารทดลองและชุดอุปกรณ์ทดสอบเซลล์ชรา ใช้ทดสอบหาเซลล์ชราได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องอ่านเพลท Cellular Senescence Plate Assay Kit
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร สารทดลองและชุดอุปกรณ์ทดสอบเซลล์ชรา ใช้วิเคราะห์เซลล์ชราด้วยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง, FCM Cellular Senescence Detection Kit
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ใช้ตรวจวัดกลูโคสภายในเซลล์ และวิเคราะห์ระบบเมแทบอลิซึม Glucose Assay Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ใช้ตรวจวัดกรดแลคติกภายในเซลล์ และวิเคราะห์ระบบเมแทบอลิซึม Lactate Assay Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ใช้ตรวจวัด NAD/NADH ภายในเซลล์ และวิเคราะห์ระบบเมแทบอลิซึม NAD/NADH Assay Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ใช้ตรวจวัด NADP/NADPH ภายในเซลล์ และวิเคราะห์ระบบเมแทบอลิซึม NADP/NADPH Assay Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ใช้ตรวจวัดกลูตามีนภายในเซลล์ และวิเคราะห์ระบบเมแทบอลิซึม Glutamine Assay Kit-WST
การประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของอาหาร ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ใช้ตรวจวัดกรดกลูตามิกภายในเซลล์ และวิเคราะห์ระบบเมแทบอลิซึม Glutamate Assay Kit-WST

การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์

ประเภท หมวดหมู่ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์
การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ สารทดลองย้อมสีจุลินทรีย์ วิธีการทดสอบหาที่รวดเร็วที่ถูกนำไปใช้กับการตรวจวัดอัตราการอยู่รอด -Bacstain- Series
การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ สามารถทดสอบหาได้ในระยะเวลาสั้น ๆ แม้จุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำ Microbial Viability Assay Kit-WST
การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณการเกิดและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์ม สามารถช่วยจำกัดความแปรปรวนของการตรวจวัดไบโอฟิล์ม ได้ Biofilm Formation Assay Kit
การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิผลของยาไบโอฟิล์ม สามารถช่วยจำกัดความแปรปรวนของการตรวจวัดไบโอฟิล์ม ได้ Biofilm Viability Assay Kit

สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์

ประเภท หมวดหมู่ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์
สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ สารทดลองสำหรับทำให้สัตว์โปร่งใส CUBIC ทำให้ทั้งตัวหรืออวัยวะภายในต่าง ๆ ของสัตว์โปร่งใสได้ CUBIC Series
สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ชุดอุปกรณ์สารทดลองย้อมสีเนื้อเยื่อแบบ 3 มิติ ทำให้สามารถย้อมสีเนื้อเยื่อแบบ 3 มิติและเฝ้าสังเกตได้ในอวัยวะภายในทั้งหมดทั่วร่างกาย CUBIC-HV
สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง Reagent Fluorescent stain
สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสี ใช้สำหรับย้อมสีเซลล์เพื่อทดสอบ Reagent for Cell staining
สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ สารทดลองวิเคราะห์การเพิ่มจำนวนของเซลล์ สามารถตรวจวัดการเพิ่มจำนวนหรืออัตราการอยู่รอดของเซลล์ และการกระตุ้นความเป็นพิษต่อเซลล์ Resazurin
สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ Extraction reagents for cells Extract proteins from cultured mammalian cells RIPA buffer