Glutamine Assay Kit-WST

Glutamine Assay Kit-WST

การวิเคราะห์ระบบตอบสนอง วัฏจักรเครบส์ (Tricarboxylic acid cycle – TCA cycle) และวิถีเพนโตสฟอสเฟต (Pentose phosphate pathway) ซึ่งเป็นระบบเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจถึงสภาวะของเซลล์ และได้รับการยอมรับนำมาใช้ประเมินพลังงานและผลผลิตจากการเมแทบอลิซึมของกลูโคส กรดแลคติก และ NAD(P)*/NAD(P)H ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม
โค้ดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ SDS / Protocol
G268 Glutamine Assay Kit-WST 100 tests SDSProtocol

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การตรวจวัดเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ (กลูตามีน)

Glutamine, a source of α-ketoglutarate (one of the tricarboxylic acid (TCA) cycle intermediates), is an important substance used for energy production and the syntheses of nucleic acids and other amino acids. Glutaminolysis, the process by which glutamine as a substrate is converted to α-ketoglutarate, is upregulated in cancer cells. A study reports that glutaminolysis has largely contributed to scavenging of reactive oxygen species and reduction of oxidized glutathione.
The Glutamine Assay Kit-WST can quantify glutamine, a substrate of energy metabolism. Our Glutamine Assay Kit-WST is designed to quantify glutamine as a metabolite. This kit allows you to quantify glutamine present in culture medium or intracellular glutamine by WST reduction reaction. The lowest concentration of glutamine which can be quantified is 5 μmol/l. This kit can be used with 96-well microplates, which makes it possible to analyze multiple specimens.

Technical info


The kit is used to detect Glutamine in cell culture medium by measuring the absorbance of WST formazan produced according to quantities of glutamine. The kit includes a “Glutamine Standard” which can be used to quantify the concentration of lactate found within samples by creating standard curve.Simple Assay Procedure*The glutamine concentration can be calculated by using the following equation:
glutamine (mmol/l) = (Glutaminase solution (+))-(Glutaminase solution (-))
Standard Curve


Standard curve can be prepared by using Glutamine Standard included in the kit. The concentration of Glutamine can be measured. The concentration of lactate can be evaluated by diluting the samples if the concentration is over 0.5 mmol/l.Example of Measurements of Glutamine/Glutamate level


A549 cells were seeded on 6-well plates. Glutamine concentrations in the culture supernatant over incubation time were measured using the Glutamine Assay Kit-WST, and changes in glutamate concentration were measured using the Glutamate Assay Kit-WST. As a result, upregulated glutaminolysis led to a time-dependent decrease in glutamine concentrations and a time-dependent increase in glutamate concentrations in culture medium.
เอกสารอ้างอิง

1) Sample: Cells (Macrophages)
Cite: N. Saeki and Y. Imai, "Reprogramming of synovial macrophage metabolism by synovial fbroblasts under infammatory conditions ”, Cell Commun Signal, 2020, 18, 188