สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง, for Cell proliferation assay

หน้าหลัก ชีววิทยาศาสตร์ สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง, for Cell proliferation assay

สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง, for Cell proliferation assay

สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ สารทดลองวิเคราะห์การเพิ่มจำนวนของเซลล์

สารละลายรีซาซูริน (Resazurin) [R0195] เป็นสารทดลองที่สามารถตรวจวัดการเพิ่มจำนวนหรืออัตราการอยู่รอดของเซลล์ และการกระตุ้นความเป็นพิษต่อเซลล์
รีซาซูรินที่เป็นสารสีน้ำเงินไม่เรืองแสงซึ่งถูกใส่เข้าไปในเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรีดักชันด้วยเอนไซม์ภายในเซลล์ และจะถูกเปลี่ยนไปเป็นรีโซรูฟิน (Resorufin) ที่มีความเรืองแสงสูง วิธีการวิเคราะห์นี้มีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำ และเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ที่มีปริมาณงานสูง ฯลฯ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนทำความสะอาด กำจัดอาหารเลี้ยงเชื้อ การสกัดออก ฯลฯ

R0195 / Resazurin (Ready-to-use solution) 25 ml

ติดต่อสอบถาม
โค้ดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ SDS / Protocol
R0195 Resazurin (Ready-to-use solution) [for Cell proliferation assay] 25 ml SDSProtocol

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สารทดลองทางชีววิทยาของเซลล์ ผลิตภัณฑ์สารย้อมสีเรืองแสง for Cell proliferation assay

Cell Proliferation Assay Reagent


Resazurin can be used quantitatively determine cell proliferation, viability, and cytotoxicity.
Resazurin, when added to viable cells, is reduced by the cellular enzymatic or chemical reactions converting blue/non-fluorescent resazurin to highly fluorescent resorufin.
The assay is simple to perform since the indicator is water-soluble and has low toxicity, thus eliminating the washing/fixing and extraction steps required in other commonly used cell proliferation assays.

Product


R0195 Resazurin (Ready-to-use solution) [for Cell proliferation assay]
Application1. Add R0195 at a volume equal to 10% of the cell culture media volume.
2. Return cells to the incubator and continue the incubation for 2-24 hours*.
3. Measure the fluorescent intensity using 540-570 nm excitation and 590 nm emission wavelengths.
*Absorbance can be measured using a spectrophotometer set at 570 nm.
Resazurin may be added at any time point during the culture period. For measurement of cell proliferation, it is best to add resazurin during the log phase of growth.

เอกสารอ้างอิง

Not available