เตตร้า เอทิล แอมโมเนียม เตตร้า ฟลูออโรบอเรต

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม เตตร้า เอทิล แอมโมเนียม เตตร้า ฟลูออโรบอเรต

เตตร้า เอทิล แอมโมเนียม เตตร้า ฟลูออโรบอเรต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
CPG-92435 500g 99.90% (C2H5)4NBF4 217.1 429-06-1