1-บิวทิล-3-เมทิลลิมิดาโซเลียม เฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม 1-บิวทิล-3-เมทิลลิมิดาโซเลียม เฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต

1-บิวทิล-3-เมทิลลิมิดาโซเลียม เฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
ILD-12022 25g C8H15F6N2P 284.18 174501-64-5