1-เอทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียม บิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม 1-เอทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียม บิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

1-เอทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียม บิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
ILD-30292 25g C8H11F2N3O4S2 291.32 235789-75-0