1-เมทิล-1-โพรพิลไพร์โรลิดิเนียม บิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม 1-เมทิล-1-โพรพิลไพร์โรลิดิเนียม บิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

1-เมทิล-1-โพรพิลไพร์โรลิดิเนียม บิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
ILD-49732 25g C8H18F2N2O4S2 307.37 852620-97-4