อะซิโตไนไตรล์

อะซิโตไนไตรล์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-00401 1L 99.50% CH3CN 41.05 75-05-8