1,4-บิวเทน sultone

1,4-บิวเทน sultone

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-08181 100g 99% C4H8O3S 136.17 1633-83-6