ไซโคลเฮกซิลเบนซีน

ไซโคลเฮกซิลเบนซีน

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-19412 25ml 98% C6H11C6H5 160.26 827-52-1