ไดเอทิลคาร์บอเนต

ไดเอทิลคาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-23601 1kg 99.50% (C2H5O)2CO 118.13 105-58-8