ไดเอทิลีนไกลคอล ไดเมทิลอีเทอร์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไดเอทิลีนไกลคอล ไดเมทิลอีเทอร์

ไดเอทิลีนไกลคอล ไดเมทิลอีเทอร์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-23662 25ml 99% (CH3OCH2CH2-)2O 134.18 111-96-6