ไดเมทิลซัลฟอกไซด์

ไดเมทิลซัลฟอกไซด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-25423 1kg 99% (CH3)2SO 78.14 67-68-5