เอทิลีนคาร์บอเนต

เอทิลีนคาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-29015 500g 99.50% C3H4O3 88.06 96-49-1