1,2-ไดเอทอกซีอีเทน

1,2-ไดเอทอกซีอีเทน

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-29365 500ml 97% (C2H5OCH2-)2 118.17 629-14-1