เอทิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม เอทิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร์

เอทิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-29385 500ml 99.50% CH3OCH2CH2OCH3 90.12 110-71-4