ฟลูออโรเบนซีน

ฟลูออโรเบนซีน

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-32475 500g 99% C6H5F 96.1 462-06-6