กลูตาโรไนไทรล์

กลูตาโรไนไทรล์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-34422 200ml 99% NC(CH2)3CN 94.12 544-13-8