ลิเธียม บิส(ไตรฟลูออโร มีเทนซัลโฟนิล)อิไมด์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม ลิเธียม บิส(ไตรฟลูออโร มีเทนซัลโฟนิล)อิไมด์

ลิเธียม บิส(ไตรฟลูออโร มีเทนซัลโฟนิล)อิไมด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-43512 25g 99.90% LiN(SO2CF3)2 287.11 90076-65-6