ลิเธียมเตตระฟลูออโรบอเรต

ลิเธียมเตตระฟลูออโรบอเรต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-44852 25g 99.90% LiBF4 93.75 14283-07-9