ลิเธียม บิส (ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม ลิเธียม บิส (ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

ลิเธียม บิส (ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-45282 25g 99% LiN(SO2F)2 187.07 171611-11-3