ลิเธียมไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟเนต

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม ลิเธียมไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟเนต

ลิเธียมไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-45672 25g 99% LiCF3SO3 156.02 33454-82-9