ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต

ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-45860 100g 99.90% LiPF6 151.91 21324-40-3