ไตรออกทิลฟอสเฟต

ไตรออกทิลฟอสเฟต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-77771 250g 98% [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(:O) 434.63 78-42-2