ไทโอฟีน

ไทโอฟีน

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-77802 25g 98% C4H4S 84.14 110-02-1