ทริส(2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล)ฟอสเฟต

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม ทริส(2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล)ฟอสเฟต

ทริส(2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล)ฟอสเฟต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-79832 25g (CF3CH2O)3P2O 344.07 358-63-4