ไตรเอทิลีน ไกลคอล ไดเมทิล อีเทอร์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไตรเอทิลีน ไกลคอล ไดเมทิล อีเทอร์

ไตรเอทิลีน ไกลคอล ไดเมทิล อีเทอร์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-80212 25ml 98% CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3 178.18 112-49-2