ไวนิลเอทิลีนคาร์บอเนต

ไวนิลเอทิลีนคาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-84531 100g 98.50% C5H6O3 114.1 4427-96-7