ไวนิลลีนคาร์บอเนต

ไวนิลลีนคาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-84922 25g 99.50% C3H2O3 86.05 872-36-6