บิส(2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล)คาร์บอเนต

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม บิส(2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล)คาร์บอเนต

บิส(2,2,2-ไตรฟลูออโรเอทิล)คาร์บอเนต

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
LBG-99792 25g 99% C5H4F6O3 226.07 1513-87-7