โซเดียม บิส(ไตรฟลูออโรมีเทน ซัลโฟนิล)อิไมด์

หน้าหลัก เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียม โซเดียม บิส(ไตรฟลูออโรมีเทน ซัลโฟนิล)อิไมด์

โซเดียม บิส(ไตรฟลูออโรมีเทน ซัลโฟนิล)อิไมด์

SDS แคตตาล็อก (PDF)
โค้ดผลิตภัณฑ์ ปริมาณความจุ Content Chemical Formula Molecular Weight CAS No.
MBG-53221 100g NaN(SO2CF3)2 304.14 91742-21-1