การร่วมมือค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (ด้านชีวภาพ)

บริษัท นากาเซ่(ประเทศไทย)จำกัด
กำลังมองหาพันธมิตร
ที่จะพัฒนาร่วมกันในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มบริษัท Nagase มีเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัย การพัฒนา
และการผลิตจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการหมัก เอนไซม์ และสารตั้งต้นเอนไซม์

เทคโนโลยีชีวภาพของพวกเราเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังจากธรรมชาติ เช่น จุลินทรีย์ เอนไซม์ ฯลฯ
เรามุ่งมั่นดำเนินการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมเพื่อสร้าง "ธุรกิจที่ยั่งยืน"

เช่น การพัฒนาสารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่ใช้วัตถุดิบชีวมวล การเปลี่ยนไปสู่สารเคมีรักษ์โลกในการผลิตเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

เทคโนโลยีชีวภาพ
ได้ถูกนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก

พวกเรากลุ่มบริษัท Nagase ได้ดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

โดยเน้นในด้านอาหาร การดูแลสุขภาพ เอนไซม์ และเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

Biotech Industry Biotech Industry Biotech Industry

อาหาร และ
เครื่องดื่ม

 • แป้ง น้ำตาล
 • เอนไซม์
 • สารปรุงแต่งอาหาร
 • อาหารฟังก์ชั่น
  (Functional Food)
 • สารโภชนาการ
 • สารปรุงแต่ง

การดูแลส่วนบุคคล
(Personal Care)

 • ของใช้ในครัวเรือน
 • เครื่องสำอาง
 • น้ำหอม

การดูแลสุขภาพ

 • การแพทย์
 • เภสัชกรรม

เกษตรกรรม

 • ปุ๋ย
 • สารเคมีทางการเกษตร
 • เมล็ดพันธุ์

อุตสาหกรรม

 • เคมี
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • สารโพลีเมอร์
 • สื่งทอ
 • เชื้อเพลิง
สารตั้งต้นเอนไซม์
 • ทรีฮาโลส (ปรับคุณสมบัติอาหารให้ดีขึ้น)
 • ไอโซมอลโทเดกซ์ทริน
 • (ปรับการทำงานของจุลินทรีย์ภายในลำไส้)
 • กรดแอสคอร์บิก 2-กลูโคไซด์ (ผิวขาว)
 • กลูโคซิลเฮสเพอริดิน (ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต)
 • ฟอสฟาติดิลซีรีน (ปรับปรุงการทำงานของสมอง)
 • กรดไลโซฟอสฟาทิดิก
 • (เร่งการอิมัลซิฟิเคชันและการผลิตเซราไมด์)
 • Polymer
จุลินทรีย์
 • แบคทีเรียกรดแลกติก
 • สารฆ่าเชื้อสำหรับการเกษตร
ผลผลิตจากการหมัก
 • พูลลูแลน (คุณสมบัติการยึดเกาะและสร้างชั้นเคลือบ)
 • Trehangelin (ชะลอวัย)
 • เออร์โกไธโอนีน (การต้านอนุมูลอิสระ)
 • Labyrinthulea DNA
 • (ปรับปรุงการทำงานของสมอง ลดไขมันที่เป็นกลาง)
โปรตีนฟังก์ชั่นนัล
 • สารกันน้ำ
เอนไซม์
 • เอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรม
 • เอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีตีส

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชีวภาพของ
Nagase

Biotech Platform Biotech Platform Biotech Platform
เทคโนโลยีการคัดกรอง
 • ・การคัดกรองแบคทีเรีย
 • ・การคัดกรองยีน
 • ・การคัดกรองการทำงานของเอนไซม์
เทคโนโลยีการปรับปรุง
 • ・การตัดต่อยีน
 • ・การขยายพันธุ์แบคทีเรีย
 • ・วิศวกรรมเมแทบอลิซึม
เทคโนโลยีการวิเคราะห์
และประเมิน
 • ・การสกัดออกมา การกลั่น
 • ・การวิเคราะห์การทำงาน
 • ・การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เทคโนโลยีการผลิต
 • ・การผลิตในขนาดอุตสาหกรรม
 • ・สารที่ใช้ประโยชน์จากเอนไซม์
 • ・การเพาะแบบจีเอ็มโอ

สามารถให้บริการแบบครบวงจร

เรามีเทคโนโลยีชีวภาพประเภทต่าง ๆ โดยมี “จุลินทรีย์” “การหมัก” “เอนไซม์” และ “สารตั้งต้นเอนไซม์” เป็นหลัก
เราจะทำการวิจัยพัฒนาร่วมกันในการเปลี่ยนไปเป็นสารเคมีรักษ์โลกโดยสารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและกระบวนการทางชีวภาพเข้ามาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ แล้วนำเสนอแก่ลูกค้าของเรา

โปรดติดต่อสอบถามเราได้
หากท่านมีปัญหาใด ๆ ดังต่อไปนี้

01

อยากพัฒนาสารที่ยั่งยืนโดยใช้การหมักจุลินทรีย์หรือใช้เอนไซม์

02

อยากคิดหาธุรกิจใหม่ที่ใช้วัตถุดิบชีวมวล

03

อยากทำให้กระบวนการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์หรือเอนไซม์

04

อยากส่งเสริมการวิจัยพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

<ตัวอย่างการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา>

การนำเออร์โกไธโอนีนมาสร้างเป็นธุรกิจ

“เออร์โกไธโอนีน” ซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณเล็กน้อยในเห็ด ฯลฯ นั้นเป็นกรดอะมิโนธรรมชาติที่หายากที่มีฤทธิ์ช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นสารฟังก์ชั่นนัลในรุ่นถัดไป โดยคาดหวังว่าจะมีฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ เช่น โรคการเสื่อมของระบบประสาท (โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน) โรคซึมเศร้า การชราของผิวที่เกิดจากรังสียูวี (ริ้วรอย ฝ้า) ต้อกระจก และการควบคุมภาวะเครียดไกลเคชัน

กลุ่มบริษัท Nagase ได้จัดตั้งกระบวนการผลิตด้านการหมักที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการหมักเฉพาะของตนเอง และประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุดของโลกโดยใช้จุลินทรีย์ (*) ในอนาคต เราตั้งเป้าที่จะนำมาทำเป็นธุรกิจโดยขยายขอบเขตการใช้งานไปยังสาขาชีววิทยาศาสตร์ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง ยา ฯลฯ โดยใช้สายพันธุ์ในกระบวนการผลิตที่พัฒนาแล้ว

Sustainable DHA

Nagase group ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา กรด โดโคซาเฮกซาอีโนอิก(DHA)ที่มีความ Sustainable ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อย

กรดไขมัน OMGA-3 เช่น โดโคซาเฮกซาอีโนอิก(DHA)หรือไอโคซาเพนทาอีโนอิก(EPA) ถูกนำมาใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริมมากขึ้น ทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่นั้นสกัดหรือกลั่นจากทรัพยากรทางทะเลที่มีจำกัด ดังนั้นทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและได้กลายเป็นปัญหาสังคม
ในทางกลับกัน ลาพิรินชุล่า และ โดโคซาเฮกซาอีโนอิก(DHA) , กรดโดโคซาเพนทาอีโนอิก เป็นจุลินทรีย์ที่จำแนกจาก Microalgae เป็นที่รู้จักกันว่าสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงไว้ในร่างกาย นอกจากนั้น DHA ยังเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นง่ายมาก แต่ทว่ามีรายงานที่เกี่ยวกับ ลาพิรินชุล่า ว่ามี แคโรทีนอยด์จากแอสตาแซนธิน หรืออื่นๆ ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นยากมากทำให้สามารถสกัดDHAได้ดีและมากขึ้น

Nagase groupได้พัฒนา DHAที่มีความเข้มข้นสูงและต้นทุนต่ำโดยใช้ ลาพินรินซุล่า และ เทคโนโลยีเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ เทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถรักษาทรัพยากรทางทะเลไปด้วยและสามารถผลิตDHAที่มีมูลค่าสูงได้ ขณะนี้กำลังพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ เป็นต้นไป

โซลูชั่นของของเรานั้นคือการค้นหาสิ่งที่ตอบสนองกับนโยบายSDGs เพราะว่าเป้าหมายของ Nagase group คือ ทำให้ทุกๆท่านได้อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขนั่นเอง

กลุ่มบริษัท Nagase จะนำเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่นี้ไปมาใช้

ประโยชน์ในการมุ่งมั่นสร้างสังคมที่อบอุ่นไปด้วยความรู้สึกสบายใจและ

ปลอดภัยที่ผู้คนจะสามารถมีชีวิตอยู่ไปอย่างสะดวกสบาย